para
Dla dorosłych

Zachowania seksualne

Masturbacja to inaczej onanizm, ipsacja, samogwałt. Różne nazywa, ale oznaczają to samo. Jest pobudzenie siebie w akcie seksualnym dokonanym przez samego siebie. Jest to pobudzanie własnych organów płciowych, do których zalicza się z całą pewnością penis, a także pochwa i srom (zewnętrzna część żeńskiego układu płciowego. Organ składa się z większych i mniejszych struktur, mocno […]